Tel.
Konateľ
Milan Čupka
Tel.: +421 (33) 649 6014
Vedúci pekárne
Peter Slivka
Tel.: +421 (33) 649 6013, kl. 1
Technológ
Vladimír Blinka
Tel.: +421 (33) 649 6013, kl. 1
Manažér odbytu
Rastislav Čupka
Tel.
Fax:
+421 (33) 649 6013, kl. 8
+421 (33) 640 0914
Odbyt
Alena Machová
Daniela Dugovičová
Tel.:

Fax
+421 (33) 649 6013, kl. 2
+421 (33) 649 6102
+421 (33) 649 6103
Odbyt mrazené výrobky
Miriam Kováčová Révayová
Tel.:
Fax
+421 917 842 150
Manažér vlastných predajní
Katarína Slivková
Tel.:
Fax
+421 (33) 649 6013, kl. 5
+421 (33) 649 6014
Obchodný zástupca
Peter Januš
Tel.: +421 904 155 904
Ekonomické oddelenie
Mária Blinková
Tel.: +421 (33) 649 6013, kl. 4
Referent HACCP
Ing. Tomáš Bartovič
Tel.: +421 (33) 649 6013, kl. 8
Ekonomické oddelenie, Účtovníčka
Veronika Slivkova
Tel.: +421 (33) 649 6013, kl. 4
+421 (33) 640 0913
Personálne oddelenie
Mária Blinková
Tel.: +421 (33) 649 6013, kl. 4
MTZ, Technik BOZP a PO
Eva Heribanová
Tel.:  +421 (33) 649 6013, kl. 5
Systémový inžinier
Ing. Jozef Cipro
Tel.: