Interné číslo EAN Názov výrobku Hmotnosť
313
8588000372164 Vianočka LIGHT balená
350