MLYNSKÉ VÝROKY Z OBILIA

Sú výrobky získané viacstupňovým mlynským spracovaním zrna obilnín určeného na ľudskú spotrebu. Mlynské spracovanie obilia (mletie) je technologická fáza spracovania zrna obilnín pozostávajúca z mechanických operácií založených na postupnom drvení zrna obilnín s následným triedením a čistením; zrno možno drviť úderom, tlakom, strihom, rozotieraním alebo ich kombináciou - výsledkom sú rôzne fyzikálne vlastnosti. Múka je triedená podľa veľkosti častíc, množstva minerálnych látok a druhu použitého obilia.

Základné výrobky mlynského priemyslu:

 • pšeničná krupica
 • hladká, polohrubá a hrubá pšeničná múka• ražná múka• krúpy a krúpky, ktoré sa vyrábajú z jačmeňa (zŕn) lúpaním a mletím.

MÚKA

 • získava sa mletím
 • tvorená predovšetkým endospermom zrna obilnín.

Celozrnná múka – získava sa viacstupňovým mletím

 • tvorená je endospermom zrna obilnín a vyšším podielom obalových častíc.

Pšeničná múka Graham – získava sa mletím zrna obilnín spravidla v jednom stupni.

Trhanka – získava sa miernym a opatrným rozdrvením zrna obilnín.

Vločky – získavajú sa priečnym rezaním a stláčaním olúpaného a napareného zrna obilnín.

Krúpy – obrusovaním zrna.

Otruby – sú vonkajšie obaly zrna obilnín a časti zrna pšenice, z ktorého bola podstatná časť endospermu odstránená, získavajú sa pri mletí ako vedľajší produkt.

Druhy múky:

 • ražná  - výražková
- ražná
 • pšeničná – hrubá

- polohrubá
- hladká
- celozrnná
- cestovinárska

Biela múka je ochudobnená výrobným procesom o cenné zložky, ktoré naše telo vyžaduje. Tie nám dodá práve múka celozrnná - jej skladovateľnosť je však obmedzená. Bielej múke sa pripisuje spôsobovanie zápchy, pretože má tendenciu lepiť sa pri trávení na črevné steny.

MLECÍ PROCES

Skladá sa zo – šrotovania – pri ktorom sa oddeľuje škrobnaté jadro od obalu.

 • vymielania a mletia – drvenie jadra na požadovanú veľkosť.

Podľa spôsobu vymielania:

 • vysoko vymleté múky (výťažnosť 80-82%) – tmavšia farba, nižšia trvanlivosť, horšia stráviteľnosť, vyššia biologická hodnota.
 • nízko vymleté múky (výťažnosť 40-60%) – biele, lepšie stráviteľné, majú vyššiu trvanlivosť, lepšiu pečivosť, nižšiu biologickú hodnotu.
 • celozrnné múky – vymletie až na 97%, majú vyššiu biologickú hodnotu, no sú ťažšie stráviteľné.

Ak chcete byť zdraví, jedzte chlieb a pečivo z celozrnnej múky, odporúčajú odborníci na výživu. Celozrnná múka a produkty z nej obsahujú omnoho viac vlákniny, vitamínov, minerálnych látok i stopových prvkov. Jedením bielych rožkov sa dobrovoľne vzdávame takmer všetkých dôležitých látok, ktoré obilie pred ich vymletím obsahovalo.

Hoci má celozrnné pečivo takmer rovnakú energetickú hodnotu ako biele, má nižší glykemický index (jeho hodnota určuje, do akej miery je potravina schopná zvýšiť hladinu cukru v krvi). Preto sa tak odporúča aj pri redukčných diétach. Len celé zrno je celistvá potravina, v ktorej sú všetky látky harmonicky vyvážené. Celozrnná múka má liečebné vlastnosti, biela nie, skôr naopak.

Ak sa niekedy prejete chleba, tak určite bieleho. Ak zjete veľa čerstvého celozrnného chleba, nič zlé sa vám nestane. Práve naopak! Vďaka vysokému obsahu vlákniny sa vaše črevá dôkladne vyprázdnia.