PEKÁRSKE VÝROBKY

Výrobky vyrábané z mlynských výrobkov z obilia s prídavkom vody, droždia a ďalších surovín, prísad a prídavných látok. Vyrábajú sa z múky a ďalších zložiek príslušnými technologickými operáciami a tepelne sa spracúvajú tak, aby boli vhodné na ľudskú spotrebu.

Členenie pekárskych výrobkov

  1. chlieb
  2. pečivo
  3. jemné pečivo
  4. ostatné pekárske výrobky

Chlieb

- biologicky kyprený pekársky výrobok

- skladá sa z múky, vody, droždia a ďalších zložiek

- obsahuje vitamíny skupiny B a minerálne látky, najme fosfor, energeticky hodnotná potravina

- najhodnotnejšie sú celozrnné tmavé chleby

Chlieb je na Slovensku stále bezkonkurenčná základná potravina. Mnohí ho, spoločne s pečivom, jedávame na raňajky, k obedu či v rámci tzv. suchej, studenej večere. Na hlavu a rok sa u nás spotrebuje 100 kg múčnych jedál, pritom 85-90 % z toho tvoria pekárenské výrobky a cestoviny.

Chlieb musí spĺňať tieto požiadavky:

1. tvar a vzhľad - rovnomerne sformovaný

2. kôrka - čistá, hladká alebo narezaná prípadne s otlačkom ošatky, lesklá alebo pomúčená, celistvá alebo s povrchovou úpravou, bez zreteľne obnaženej striedky; praskliny, ktoré nie sú z dôvodov povrchovej úpravy, môžu byť najviac do jednej tretiny priemeru chleba alebo dĺžky chleba

3. striedka - dobre prepečená, pórovitá, pružná podľa druhu, farby zodpovedajúcej receptúry jednotlivých druhov chleba, neoddeľujúca sa od kôrky.