Pýtate sa nás – kto je váš dodávateľ múky ?

máj 3, 2023 | Infoservis

Vážení zákazníci Šenkvickej pekárne framipek®. Viacerí z vás nám píšete a dopytujete sa informácie ohľadom medializovaných správ, ktoré sa týkali spoločnosti, v ktorej zablokovali 1500 ton ukrajinskej pšenice resp. múky s prekročeným množstvom pesticídov.

Radi by sme vám poskytli naše doleuvedené stanovisko a upokojili vás. Aby sme k vám boli čo najtransparentnejší, v komentári vám prikladáme aj prehlásenie nášho dodávateľa múky Mlyn Trenčan spol. s.r.o., v ktorom spoločnosť uvádza zásady, ktorých sa drží pri výrobe mlynských výrobkov.

Komentár Šenkvickej pekárne framipek® k aktuálnej téme:

,,Môžeme vás uistiť, že sme nikdy nekupovali múku s pôvodom v zahraničí. Vyhýbame sa GMO. Múka, z ktorej vyrábame výrobky nie je fortifikovaná schválenými druhmi hmyzu. Ubezpečujeme vás, že s našimi výrobkami nekonzumujete GMO pšenicu, ani svrčkov, koníkov a iné druhy hmyzu. Takže ešte raz – výrobky nevyrábame z ukrajinskej múky, nepoužívame suroviny ,,obohatené” o GMO alebo proteínmi získanými z hmyzej ríše.

Máme spoľahlivého dodávateľa, ktorý v náročných chvíľach nepodľahol žiadnemu tlaku. Múku nakupujeme od slovenského dodávateľa Mlyn Trenčan spol. s.r.o., pretože našim záujmom je podporovať domácich poľnohospodárov, ku ktorým patríme aj my. V našom výrobnom reťazci chceme mať kontrolu nad kvalitou surovín. Preto sa staráme aj o vlastný ovocný sad a preto vyrábame desiatky vlastných a kvalitných výrobkov.

Veľmi dbáme o čistotu a kvalitu našich surovín a kladieme na ne vysoké kvalitatívne nároky. Častokrát je to na úkor ceny, ale ZDRAVIE je u nás na prvom mieste. Záleží nám, čo naši zákazníci konzumujú. Základ zdravia je v silnej imunite a tá sa dá budovať iba kvalitnou stravou. ”